شارژ تلفن همراه

متوقف شدن سرویس فروشگاه شارژ از ۱ شهریورماه ۱۳۹۶

به دلیل مشکلات موجود در سرویس ارائه شده اپراتورهای موبایل و شرکت های طرف قرارداد سرویس فروشگاه شارژ از ابتدای شهریور ۱۳۹۶ غیرفعال می گردد و تمرکز بیشتری بر روی توسعه سرویس ها و خدمات جدید کسب درآمد الی ارائه میگردد.